• Szkolenia - terminy

    UWAGA Terminy zaplanowanych szkoleń stacjonarnych zostaną podane w późniejszym czasie Zapraszamy na...

 

Wykaz szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

data i miejsce

temat i prelegent

21.03.2019
Racibórz

Temat szkolenia: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - wybrane zagadnienia.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Radziewski

Termin szkolenia: 21 marca 2019 r. godz 900-1400

Miejsce szkolenia: Starostwo w Raciborzu Plac Okrzei 4a

22.03.2019
Żory

Temat szkolenia:Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budowy, dziennik budowy jako dokument urzędowy w świetle Prawa budowlanego, dziennik budowy jako dokument prywatny w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego

Prowadzący: Aleksandra Bednorz

Termin szkolenia: 22 marca 2019 r. godz.900-1400

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Żory

25.03.2019
Gliwice

Temat szkolenia: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

Prowadzący: Tomasz Radziewski

Termin szkolenia: 25 marca 2019 r. godz. 1000-1500

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

28.03.2019
Kłobuck

Kodeks postępowania administracyjnego dla urzędnika i uczestników procesu budowlanego.Praktyczne ujęcie tematu z uwzględnieniem nowelizacji.

Termin szkolenia: 28.03.2019 godz. 10:00-15:00

Dr Aleksandra Makarucha

05.04.2019
Myszków

Nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia

Termin szkolenia: 05.04.2019 godz. 10:00-15:00

Jan Spychała

08.04.2019
Czeladź

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

Termin szkolenia: 8.04.2019

Tomasz Radziewski

13.05.2019
Częstochowa

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

Termin szkolenia: 13.05.2019 godz. 10:00-15:00

Tomasz Radziewski

07.06.2019
Sosnowiec

Temat szkolenia: Nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia

Prowadzący: Jan Spychała

Termin szkolenia: 7 czerwca 2019 r. godz. 1200-1700

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta w Sosnowcu

 


Drukuj