Szkolenia ONLINE

Szkolenia Odsłony: 251

Zaświadczenia o udziale u szkoleniach oraz udostępnione materiały szkoleniowe z przeprowadzonych szkoleń online
umieszczone zostaną do pobrania na Portalu PIIB
i dostępne będą dla uczestników szkolenia po zalogowaniu.

 


 

SZKOLENIA ON-LINE

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza

wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Przedstawiamy harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line, udostępnionych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

 

Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego

Data: 14.04.2020 godz. 10:00 – 14:00

Prelegent: Grzegorz Skórka

 

Retransmisja online szkolenia odbędzie się 26.04.2020 r. - Link do transmisji zostanie wkrótce opublikowany

 

  Program szkolenia.  
     
 
 1. Wstęp – co to jest wyrób, metody weryfikacji co jest wyrobem a co nie. Jakie wyroby znakujemy CE a jakie znakiem budowlanym.
 2. Prawa, obwiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami a także kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie zastosowanych na budowie wyrobów budowlanych (przedstawienie regulacji Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych w tym zakresie).
 3. Wyroby oznakowane znakiem CE – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.
 4. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.
 5. Inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE)
 6. Wyroby stosowane przy remontach zabytków.
 7. Wyroby budowlane podlegające różnym dyrektywom i rozporządzeniom (kable, energetyczne, kotły, bateryjne czujniki czadu),
 8. Metody weryfikacji dokumentacji dołączanej do wyrobu.
 9. Publiczne rejestry wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.
 

 

 

Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego.

Data: 23.04.2020 godz. 10:00 – 14:00

Prelegent: Tomasz Radziewski

 

  Program szkolenia.  
     
 

1. Podstawy prawne.

2. Podstawowe definicje w Prawie budowlanym. Jak kwalifikować roboty budowlane i obiekty budowlane zgodnie ze słownikiem ustawy:

 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
 • obiekty budowlane: budynek, budowla, obiekt małej architektury,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

3. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.

 • Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego.

4. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych:

 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku.
 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na pięć lat.
 • Kontrola okresowa obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co najmniej dwa razy w roku.
 • Kontrola bezpiecznego użytkowania.
 • Kontrola w przypadku zgłoszenia o dokonaniu nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

5. Zakres protokołu kontroli wymagany od dnia 19 września 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471).

6. Zasady kontroli okresowych systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

7. Zestawienie robót remontowych, plan robót remontowych.

8. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

9. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych i doraźnych.

10. Książka obiektu budowlanego, kiedy jest wymagana, zasady prowadzenia wpisów.

11. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia.

 • Zasady postępowania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez osoby wykonujące kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.

12. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane.

13. Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

14. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

 

 

Program szkolenia:
 1. Podstawy prawne.
 2. Podstawowe definicje w Prawie budowlanym. Jak kwalifikować roboty budowlane i obiekty budowlane zgodnie ze słownikiem ustawy:
 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
 • obiekty budowlane: budynek, budowla, obiekt małej architektury,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 1. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.
 • Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego.
 1. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych:
 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku.
 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na pięć lat.
 • Kontrola okresowa obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co najmniej dwa razy w roku.
 • Kontrola bezpiecznego użytkowania.
 • Kontrola w przypadku zgłoszenia o dokonaniu nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
 1. Zakres protokołu kontroli wymagany od dnia 19 września 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471).
 2. Zasady kontroli okresowych systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 3. Zestawienie robót remontowych, plan robót remontowych.
 4. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.
 5. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych i doraźnych.
 6. Książka obiektu budowlanego, kiedy jest wymagana, zasady prowadzenia wpisów.
 7. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia.
 • Zasady postępowania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez osoby wykonujące kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 1. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane.
 2. Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 3. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady?

Data: 27.04.2020 godz. 10:00 – 14:00

Prelegent: dr Aleksandra Makarucha

 

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez Portal PIIB
- po zalogowaniu się pod adresem: https://www.portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE
i zapisać się na wybrane szkolenie.


Po zapisaniu się widoczny będzie link umożliwiający połączenie się z transmisją szkolenia.

Wszyscy Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymają również pocztą elektroniczną
wiadomość e-mail która umożliwi zapisania się i uczestnictwo w szkoleniu

Zaświadczenia o udziale u szkoleniach oraz Materiały szkoleniowe z przeprowadzonych szkoleń online
umieszczone zostaną do pobrania są na Portalu PIIB i dostępne będą po zalogowaniu.

 

 

Drukuj