• Szkolenia - terminy

  UWAGA Terminy zaplanowanych szkoleń stacjonarnych zostaną podane w późniejszym czasie Zapraszamy na...

Szkolenia ONLINE

Zaświadczenia o udziale u szkoleniach oraz udostępnione materiały szkoleniowe z przeprowadzonych szkoleń online
umieszczone zostaną do pobrania na Portalu PIIB
i dostępne będą dla uczestników szkolenia po zalogowaniu.

 


 

SZKOLENIA ON-LINE

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza

wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Przedstawiamy harmonogram zaplanowanych transmisji szkoleń on-line, udostępnionych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

 

Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego

Data: 14.04.2020 godz. 10:00 – 14:00

Prelegent: Grzegorz Skórka

 

Retransmisja online szkolenia odbędzie się 26.04.2020 r. - Link do transmisji zostanie wkrótce opublikowany

 

  Program szkolenia.  
     
 
 1. Wstęp – co to jest wyrób, metody weryfikacji co jest wyrobem a co nie. Jakie wyroby znakujemy CE a jakie znakiem budowlanym.
 2. Prawa, obwiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami a także kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie zastosowanych na budowie wyrobów budowlanych (przedstawienie regulacji Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych w tym zakresie).
 3. Wyroby oznakowane znakiem CE – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.
 4. Wyroby oznakowane znakiem budowlanym – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza do zabudowania w obiekt budowlany.
 5. Inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE)
 6. Wyroby stosowane przy remontach zabytków.
 7. Wyroby budowlane podlegające różnym dyrektywom i rozporządzeniom (kable, energetyczne, kotły, bateryjne czujniki czadu),
 8. Metody weryfikacji dokumentacji dołączanej do wyrobu.
 9. Publiczne rejestry wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.
 

 

 

Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego.

Data: 23.04.2020 godz. 10:00 – 14:00

Prelegent: Tomasz Radziewski

 

  Program szkolenia.  
     
 

1. Podstawy prawne.

2. Podstawowe definicje w Prawie budowlanym. Jak kwalifikować roboty budowlane i obiekty budowlane zgodnie ze słownikiem ustawy:

 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
 • obiekty budowlane: budynek, budowla, obiekt małej architektury,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

3. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.

 • Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego.

4. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych:

 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku.
 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na pięć lat.
 • Kontrola okresowa obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co najmniej dwa razy w roku.
 • Kontrola bezpiecznego użytkowania.
 • Kontrola w przypadku zgłoszenia o dokonaniu nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

5. Zakres protokołu kontroli wymagany od dnia 19 września 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471).

6. Zasady kontroli okresowych systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

7. Zestawienie robót remontowych, plan robót remontowych.

8. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

9. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych i doraźnych.

10. Książka obiektu budowlanego, kiedy jest wymagana, zasady prowadzenia wpisów.

11. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia.

 • Zasady postępowania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez osoby wykonujące kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.

12. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane.

13. Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

14. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

 

 

Program szkolenia:
 1. Podstawy prawne.
 2. Podstawowe definicje w Prawie budowlanym. Jak kwalifikować roboty budowlane i obiekty budowlane zgodnie ze słownikiem ustawy:
 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
 • obiekty budowlane: budynek, budowla, obiekt małej architektury,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 1. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego.
 • Obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego.
 1. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych i doraźnych obiektów budowlanych:
 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku.
 • Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na pięć lat.
 • Kontrola okresowa obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co najmniej dwa razy w roku.
 • Kontrola bezpiecznego użytkowania.
 • Kontrola w przypadku zgłoszenia o dokonaniu nieuzasadnionych ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
 1. Zakres protokołu kontroli wymagany od dnia 19 września 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471).
 2. Zasady kontroli okresowych systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 3. Zestawienie robót remontowych, plan robót remontowych.
 4. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych.
 5. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych i doraźnych.
 6. Książka obiektu budowlanego, kiedy jest wymagana, zasady prowadzenia wpisów.
 7. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego – wybrane zagadnienia.
 • Zasady postępowania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez osoby wykonujące kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 • Zasady postępowania przez organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego.
 1. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane.
 2. Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.
 3. Podsumowanie, pytania, dyskusja.

 

 

Kodeks postępowania administracyjnego. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Czy faktycznie inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady?

Data: 27.04.2020 godz. 10:00 – 14:00

Prelegent: dr Aleksandra Makarucha

 

Zapisy na szkolenie odbywają się poprzez Portal PIIB
- po zalogowaniu się pod adresem: https://www.portal.piib.org.pl

Po zalogowaniu należy otworzyć zakładkę Szkolenia ONLINE
i zapisać się na wybrane szkolenie.


Po zapisaniu się widoczny będzie link umożliwiający połączenie się z transmisją szkolenia.

Wszyscy Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymają również pocztą elektroniczną
wiadomość e-mail która umożliwi zapisania się i uczestnictwo w szkoleniu

Zaświadczenia o udziale u szkoleniach oraz Materiały szkoleniowe z przeprowadzonych szkoleń online
umieszczone zostaną do pobrania są na Portalu PIIB i dostępne będą po zalogowaniu.

 

 

Szkolenia - terminy

UWAGA

Terminy zaplanowanych szkoleń stacjonarnych
zostaną podane w późniejszym czasie

Zapraszamy na szkolenia online

www.slk.piib.org.pl

 

 

Wykaz szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

data i miejsce

temat i prelegent

21.03.2019
Racibórz

Temat szkolenia: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - wybrane zagadnienia.

Prowadzący: mgr inż. Tomasz Radziewski

Termin szkolenia: 21 marca 2019 r. godz 900-1400

Miejsce szkolenia: Starostwo w Raciborzu Plac Okrzei 4a

22.03.2019
Żory

Temat szkolenia:Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budowy, dziennik budowy jako dokument urzędowy w świetle Prawa budowlanego, dziennik budowy jako dokument prywatny w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego

Prowadzący: Aleksandra Bednorz

Termin szkolenia: 22 marca 2019 r. godz.900-1400

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta Żory

25.03.2019
Gliwice

Temat szkolenia: Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

Prowadzący: Tomasz Radziewski

Termin szkolenia: 25 marca 2019 r. godz. 1000-1500

Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

28.03.2019
Kłobuck

Kodeks postępowania administracyjnego dla urzędnika i uczestników procesu budowlanego.Praktyczne ujęcie tematu z uwzględnieniem nowelizacji.

Termin szkolenia: 28.03.2019 godz. 10:00-15:00

Dr Aleksandra Makarucha

05.04.2019
Myszków

Nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia

Termin szkolenia: 05.04.2019 godz. 10:00-15:00

Jan Spychała

08.04.2019
Czeladź

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

Termin szkolenia: 8.04.2019

Tomasz Radziewski

13.05.2019
Częstochowa

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia.

Termin szkolenia: 13.05.2019 godz. 10:00-15:00

Tomasz Radziewski

07.06.2019
Sosnowiec

Temat szkolenia: Nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia

Prowadzący: Jan Spychała

Termin szkolenia: 7 czerwca 2019 r. godz. 1200-1700

Miejsce szkolenia: Urząd Miasta w Sosnowcu